Een nieuwe ster!

In sporthal De Wissel kun je al dertig jaar naar hartenlust handballen, korfballen en zaalvoetballen. Zolang bestaat ook al de stichting De Wissel. Secretaris Rob Brekelmans: “Al sinds 1993 is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze hal, met de hulp van zo’n 15 vrijwilligers.” De Wissel heeft diverse sportverenigingen als huurder in huis, maar ook scholen en groepen kunnen de zaal, kantine en vergaderruimtes huren. Na 25 jaar besturen vonden voorzitter en secretaris het mooi geweest en was De Wissel toe aan een bestuurswissel. Rob: “Ik heb toen het stokje overgenomen van de secretaris, een ander van de voorzitter. Alleen de functie van penningmeester bleef vacant.”

Lees het verhaal

Niet lullen maar poetsen

Mijn naam is  Gerdo en ik begeleid een statushouders gezin uit Syrië. Het gezin bestaat uit vader(Ali), moeder(Fatima) en 4 jongens in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar. Ik ondersteun hen bij/in alles waar ze tegen aan lopen tijdens de inburgering. Dat varieert van het meegaan naar het ziekenhuis en het doornemen van de post tot het bemiddelen in het contact met organisaties als de gemeente Goirle, school, de Leystromen, VOAB en de Zwemschool. Alles met de bedoeling dat ze dat op termijn zelf kunnen en mij niet meer nodig hebben. Ik liep laatst met Ali samen over de Hovel toen hij in het Arabisch iets insprak op google Translate. Hij zei (vertaald): “ik ben trots dat ik hier naast jou loop”. Ik was sprakeloos en blij.

Lees het verhaal

Parels

Henk en Klaas de Parels van de Polderstraat!

Lees het verhaal

Geïnspireerd...?

Meld je aan

Zet je kennis in

je kennis inzetten voor de ander ...opgedane kennis... Opgedane kennis als inzet voor de ander Vanaf 1999 doe ik vrijwilligerswerk in het sociale gebeuren. Ik raakte door omstandigheden in de bijstand en heb vanaf dag 1 gewerkt aan studie en opbouw van kennis omtrent uitkeringen en het bekijken of mensen in moeilijke omstandigheden wel optimaal gebruik maken van alle regelingen die er voor hen zijn. Allereerst heb ik, samen met andere uitkeringsgerechtigden, meegewerkt aan de oprichting van Het Platform Minima in Goirle, waarbij we samen met de gemeente en hun ambtenaren mochten meepraten over regelingen die daaraan konden bijdragen. Het programma “”Bereken je Recht”” waarbij door men door opgave van enkele gegevens, direct kan zien waar men recht op had was veel te moeilijk, zei ik bij de gemeente. Na veel vergaderingen werd begin 2007 de Formulierenbrigade opgericht. We hadden wel gelezen dat in Tilburg al een formulierenbrigade werkte, maar dit waren ambtenaren van Sociale Zaken die mensen vanuit hun bureau vertelden waar ze recht op hadden. Wij wilden een andere weg in. We waren inmiddels met 6 mensen en wij werkten vanaf de start uitsluitend bij mensen thuis. Daar kan je namelijk direct zien in welke omstandigheden mensen wonen en welke problemen ze tegenkomen. Inmiddels zijn we 15 jaar verder. Het team is uitgebreid tot zo’n 15 mensen, waaronder ook een team die mensen helpt als hun administratie een puinhoop is (geworden) en die worden dan geholpen om weer vat te krijgen op hun administratie en hun leven. Het is namelijk voor cliënten altijd beter om zicht te houden op hun inkomen en uitgaven. We zijn hierbij altijd uitgegaan van de kennis/kunde van de mensen zelf en zijn naast de mensen gaan zitten zodat ze mee konden kijken hoe wij werken en daaruit lering konden trekken. Heel veel mensen die in het begin door ons moesten worden geholpen hebben ons nu niet meer nodig en dat is altijd ons streven geweest. Al die jaren hebben wij diverse problemen voor cliënten op kunnen lossen van belastingaangiften, toeslagen, aanvraag bijstand, bijzondere bijstand en aanvragen voor diverse regelingen, waarvan de gemiddelde burger niet eens weet dat ze bestaan. Maar ook bijvoorbeeld hulp bij het invullen van aanvraagformulieren bij verlengen rijbewijs, zoals enkele jaren geleden veel problemen gaf. Kortom, wij willen altijd mensen helpen met wat voor formulierproblemen ze ook zitten. Op dit moment zijn we ons ook aan het oriënteren op problemen met het energieplafond, wat voor veel mensen tot financiële problemen kan leiden en zo blijft de hulp aan mensen steeds weer interessant om te blijven doen. Deel deze verhalen en inspireer anderen om ook te helpen! Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Forward

Lees het verhaal

Wat is jouw verhaal?

Ben je trots op jouw vrijwilligerswerk en wil je anderen hiermee inspireren? Stuur ons dan een kort verslag om in deze rubriek te plaatsen. Stuur een mooie foto mee van jezelf in actie of andere passende foto. Neem in je verhaal deze aandachtpunten mee: Wat doe je als vrijwilliger, waar doe je dat? Door welke motivatie ben je eraan begonnen? Wat krijg je terug voor jouw vrijwillige inzet? Wat zou je tegen anderen willen zeggen? Laat het plaatsen via voorelkaar@dorpsteamgoirle.nl

Lees het verhaal

Iedereen blij

Marian Smeulders is voorzitter van het burgerinitiatief Samen Zondag Vieren (SA-ZO-VI) voor de alleenstaande 60 plusser.

Lees het verhaal

een kar vol!

We weten het allemaal: Riel is een dorpje op zich. Dat blijkt o.a. uit het initiatief Dorpscollectief Riel; van inwoners voor inwoners. Met een team van dorpsondersteuners worden mensen geholpen met allerlei praktische vragen. Wordt het teveel voor vrijwilligers, dan zoekt het Dorpscollectief Riel het Dorpsteam Goirle op om samen te werken. Uiteraard nadat de inwoner hier toestemming voor geeft. Dit zijn samenwerkingen die goud waard zijn. Dichtbij, praktisch en eenvoudig. 

Lees het verhaal

Een korte ronde!

Hans en Berend vonden elkaar tijdens het wandelen op de Regte Hei. Ze hebben allebei wat tijd over en er mag best iets actiefs gedaan worden vonden ze beide. Doordat ze contact hadden met het Dorpsteam, ontstond er spontaan een gesprek. Het bijhouden van een platform als Goirle voor Elkaar leek hun een leuke uitdaging. Nu werken ze samen achter de schermen aan de inhoud van dit platform en zetten ze hun talenten en kennis in. Het geeft voldoening om te bij te dragen aan zoiets moois als mensen die elkaar helpen!

Lees het verhaal

Ons Dorpsteam

Sinds 1 juli 2022 is er een Dorpsteam in Goirle. Alle inwoners met een vraag rondom zorg of welzijn kunnen hier hun vraag stellen aan beroepskrachten met diverse deskundigheid. Samen met de inwoner wordt gekeken wat werkelijk helpend kan zijn. Veel kan met elkaar opgelost worden, in samenwerking met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Waar dit niet kan wordt opgeschaald, want iemand moet zich wel écht geholpen voelen, zéker bij complexe situaties. 

Lees het verhaal